ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΥΦΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ Νο
4-589 8 Χ 100 mm
4-590 8 Χ 140 mm
4-591 10 Χ 120 mm
4-592 12 Χ 120 mm
4-593 12Χ 140 mm
4-594 12 Χ 165 mm

Περιγραφή

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΥΦΗ ΣΤΗΡΙΞΗ