Οδηγίες Εγκατάστασης Πόρτας

  1. Ξαπλώνουμε κάτω την πόρτα όπως τη θέση που θα έχει όταν θα είναι κλειστή.
  2. Τοποθετούμε αποστάτες 2 περίπου εκατοστών μεταξύ των πλαισίων στη μέση της πόρτας, ώστε να δημιουργήσουμε το απαραίτητο κενό μεταξύ των δύο φύλλων και δένουμε με σύρμα.
  3. Τοποθετούμε 2 γωνίες ισοσκελείς μήκους 2 περίπου μέτρων, μία παράλληλα με το πάνω μέρος του πλαισίου και μία παράλληλα με το κάτω μέρος του πλαισίου με σκοπό να ενσωματώσουμε προσωρινά τα δύο φύλλα της πόρτας.
  4. Σκάβουμε το έδαφος δημιουργώντας λάκκο διαμέτρου περίπου 30-40 εκατοστών και βάθους τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ύψους της κολώνας που βρίσκεται έξω από το έδαφος. ( π.χ. αν πρόκειται για πόρτα ύψους 1,50 μέτρων, τότε ο λάκκος και το τμήμα της κολώνας που θα πακτωθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 εκατοστά ).
  5. Σηκώνουμε την πόρτα και τοποθετούμε τις κολώνες μέσα στους λάκκους και την ευθυγραμμίζουμε προς όλες τις πλευρές της. (προτείνουμε αλφάδι για την κατακόρυφο των κολώνων και αλφαδολάστιχο για την οριζόντια ευθυγράμμιση από κολώνα σε κολώνα).
  6. Τοποθετούμε 2 προσωρινές αντηρίδες κάθετα προς την πόρτα και δένουμε σφικτά ώστε να διατηρήσουμε τις ευθυγραμμίσεις που πραγματοποιήσαμε νωρίτερα.
  7. Τοποθετούμε 2 αντηρίδες σε κάθε κολώνα της πόρτας, η μία προς την κατεύθυνση που θα συνεχιστεί η περίφραξη και η άλλη όσο το δυνατό κάθετα προς την πόρτα και να δημιουργεί ταυτόχρονα νοητή γωνία τουλάχιστον 90° με την πρώτη αντηρίδα. Οι αντηρίδες προσαρμόζονται στην κολώνα της πόρτας με τα κατάλληλα δακτυλίδια σύνδεσης.
  8. Αφού πραγματοποιήσουμε τον τελικό έλεγχο των ευθυγραμμίσεων, είμαστε έτοιμοι να πακτώσουμε τις κολώνες της πόρτας και τις αντηρίδες με σκυρόδεμα.
  9. Έπειτα από 48 ώρες μπορούμε να αφαιρέσουμε τους αποστάτες, τις γωνίες και τις προσωρινές αντηρίδες και η πόρτα μας είναι έτοιμη προς χρήση.

Φώτο 63.1 και 63.2