Οδηγίες Εγκατάστασης Αντηρίδας

ΚΑΡΦΩΤΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑ

1. Καρφώνουμε την αντηρίδα λοξά προς την κατεύθυνση που θα τεντώσουμε το σύρμα οδηγό (ούγια) και υπολογίζουμε το πάνω μέρος της, όταν θα έχει καρφωθεί να απέχει το πολύ 30 εκατοστά από το πάνω μέρος του πασσάλου.

2. Περνάμε το δαχτυλίδι αντηρίδαςστον πάσσαλο και βιδώνουμε σφιχτά τη βίδα περνώντας την από την ανάλογη οπή της αντηρίδας. Για καλύτερη εφαρμογή, η αντηρίδα θα πρέπει να είναι συμπιεσμένη στο πάνω μέρος της τουλάχιστον 6 εκατοστά.

3. Σε περίπτωση που δεν έχουμε προβλέψει να είναι συμπιεσμένη η αντηρίδα, διατίθεται κατάλληλος σύνδεσμος ρυθμιζόμενη αντηρίδα για την προσαρμογή της στο δαχτυλίδι.

 

Φώτο 62.1


ΑΝΤΗΡΙΔΑ ΜΕ ΑΓΚΎΡΙΟ

1. Καρφώνουμε το αγκύριο μήκους 50 περίπου εκατοστών σε απόσταση 50 – 60 εκατοστών από τη βάση του πασσάλου. Το αγκύριο μπορεί να αποτελείται από σωλήνα ή από γωνία αρκεί να έχει προβλεφθεί οπή. Στην περίπτωση που είναι σωλήνα θα πρέπει να είναι συμπιεσμένη στο πάνω μέρος της τουλάχιστον 6 εκατοστά.

2. Βιδώνουμε την αντηρίδα με το αγκύριο. Η αντηρίδα θα πρέπει να είναι συμπιεσμένη και στο πάνω και στο κάτω μέρος της τουλάχιστον 6 εκατοστά.

3. Περνάμε το δαχτυλίδι αντηρίδας στον πάσσαλο και βιδώνουμε σφιχτά τη βίδα περνώντας την από την ανάλογη οπή της αντηρίδας.

 

Φώτο 62.2