ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ε.Τ 1 1/2”

Περιγραφή

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ε.Τ 1 1/2”