ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ε.Τ 1 1/4”

Περιγραφή

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ε.Τ 1 1/4”