ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ε.Θ 2 mm 1 1/2”

Περιγραφή

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ε.Θ 2 mm 1 1/2”