ΠΑΝΕΛ ΚΟΡΦΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,80 mm X 2,00 m

Περιγραφή

ΠΑΝΕΛ ΚΟΡΦΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,80 mm X 2,00 m

Το πάνελ είναι  κατάλληλο για στεγάνωση δίρριχτης σκεπής οροφής.