ΜΙΣΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ
(cm) (m)
Φ 7 2.50