ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΤΗΡΙΔΑ 45ο ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Περιγραφή

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΤΗΡΙΔΑ 45ο ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Με την  ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΤΗΡΙΔΑ 45ο ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ μπορείτε να φτιάξετε στιβαρές κατασκευές.

Η  συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των κατασκευών γίνεται εύκολα και γρήγορα.

Η σύνδεση στρατζαριστού   είναι ιδανική για  την κατασκευή :

Πέργολες, υπόστεγα, στέγαστρα, ράφια, περιφράξεις,  κτλ

Οι συνδέσμοι γαλβανιζέ έχουν αντοχή στις καιρικές συνθήκες με την πάροδο του χρόνου.

Οι βίδες περιλαμβάνονται μαζί με την σύνδεση σωλήνα αντηρίδα 45ο διπλής κατεύθυνσης.