ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 5Μ

Περιγραφή

ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 5Μ

Kατασκευή υπόστεγων, στεγάστρων, parking, σχάρες οροφής και σκέπαστρων.

Πατάρια μαγαζιών και αποθηκών, υποστηλώσεις.

Σκελετοί επενδύσεων προσόψεων κτηρίων, σκελετοί βάσεων επενδύσεων ψευδοροφών, τεγίδες οροφής, βάσεις κεραμοσκεπών.

Πόρτες σταθερές οικιών και παράθυρα, ψευτόκασες, κάγκελα κατοικιών.

Περιφράξεις και πόρτες περιφράξεων, κιγκλιδώματα διαχωρισμού χώρων, σχάρες και πάνελ προστασίας.

Συστήματα αποθήκευσης.

Γεωργικές καλλιέργειες.