ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ε.Τ 1”

Περιγραφή

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ε.Τ 1”