ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ε.Θ 2 mm 1”

Περιγραφή

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ε.Θ 2 mm 1”