ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ε.Θ 2 mm 2”

Περιγραφή

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ε.Θ 2 mm 2”