ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO NIKEΛ

Περιγραφή

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO NIKEΛ