ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ

Οι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ στο Ηράκλειο Κρήτης διαθέτουν αγροτικά εργαλεία όπως πανιά και σάκους για τη συλλογή του ελαιόκαρπου. ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΙΩΝ – ΛΙΟΠΑΝΑ – ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ – ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ – ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ