ΡΑΜΠΟΤΕ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΟ 2,1 X 14 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(cm)
6-104 2,1 Χ 14