ΡΑΜΠΟΤΕ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ 2,1 X 12 cm X 3,60 m

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(cm)
6-130 2,1 Χ 12