ΔΙΧΤΥ ΒΟΛΕΥ ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ

ΠΑΧΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
2 mm 9,5 Χ 1 m